aktiviteter

Aktiviteter

Klubben afholder sin årlige generalforsamling lørdag den 26. september kl. 10.00 hos Lars på Fyn.


Dagsorden iflg. vedtægterne.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


Efter generalforsamlingen afholder vi vores hønsedag og her vil der blive mulighed for at købe frokost for kr. 50,00. Man er også velkommen til selv at medtage sin mad.


Tag gerne nogle dyr med, men husk at de skal være vaccineret.


Tilmelding til det hele er nødvendigt, og kan ske til Poul Nielsen,

telf. 75 55 44 17/22 89 39 01 eller til Knud O. Andersen, telf. 41 63 54 06 senest 8 dage før.


Ved tilmeldingen får du udleveret Lars adresse, da han grundet sin arbejde, ikke ønsker sin adresse offentliggjort.

 

PBV

 

Grethe Ottesen

Turen til Sverige

er aflyst